Д/д

 

Ангилал

I

анги

II

анги

III

анги

IV

анги

V

анги

VI

анги

VII

анги

VIII

анги

IX

анги

1

Бодолтыг гүйцэтгэх хугацаа

/мин/

Бодолт хийх хугацаа-30 минут.

 Багш зааврийг уншиж өгнө.

40

40

40

40

40

 

 40

 

 40

 40

2

Тестийн материал /хуудас/

Багшийн уншиж өгөх заавар болон бодлогын хуудас нийт А4-2+1 тал

А4-4тал

А4-4тал

А4-4тал

А4-4тал

А4-4тал

А4-4тал

А4-4тал

А4-4тал